Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “product”:

Het product dat (of de producten die) door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Finitro binnen een overeengekomen termijn
aan u geleverd dient/dienen te worden en waarvoor u een bepaalde prijs betaalt.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2. Aanbiedingen / Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan door Finitro zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.
Indien Finitro de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak,
wordt u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail of brief) op de hoogte gesteld.
U hebt in dat geval de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Finitro te melden.
2.2 Als u via de website een bestelling heeft geplaatst met vermelding van een geldig e-mailadres,
ontvangt u een ontvangstbevestiging die in ieder geval de volgende informatie bevat:
(a) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) De totaalprijs van uw bestelling;
(c) Naam en adres waar het product naartoe wordt gestuurd.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3. Transport

Finitro zal zorgdragen voor een probleemloze en gegarandeerde levering.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 4. Levertijd

4.1 Finitro heeft altijd voldoende voorraad en uw bestelling zal dan ook direct worden verzonden.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 5. Afkoelingsperiode

5.1 Nadat het door u bestelde product door u is ontvangen, kunt u zonder opgaaf van redenen, binnen 30 dagen na ontvangst,
de koopovereenkomst met Finitro ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en de verpakking onaangebroken.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 6. Vragen

6.1 Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Finitro.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 7. Privacy

7.1 Finitro verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 8. Medische disclaimer

8.1 Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten,
behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. De informatie op deze website is niet bedoeld voor
een diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

8.2 Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.

--------------------------------------------------------------------------------

  Loading...